FAIEU AirsportsIAC

Sponzori  
_____________________

Adriatic Airways
_______________   

Montenegro Airlines
_______________   

Aerodromi Crne-Gore
_______________   

Padobranstvo

Osoba za kontakt

Predrag Amidžić
Padobranstvo

PREDRAG AMIDŽIĆ
nastavnik padobranstva
E-mail:
krilapodgorice@t-com.me
Kontakt telefon:
mob.: + 382 (0)69 030 387
fix.: +382 (0)20 208 551


Padobranska sekcija AK Krila Podgorice broji desetak članova koji aktivno skaču. Osim treninga na našem matičnom aerodromu putujemo po takmičenjima i organizovanim skakanjima u Crnoj Gori i van nje.

Za putovanja i odlaske na takmičenja bilo u zemlji ili inostranstvu koristimo sopsveni prevoz sa Autobusom čiji smo vlasnici.

Autobus 01 - Uvecaj...
Autobus 02 - Uvecaj...


Skačemo "klasične padobranske discipline", odnosno skok na cilj i figurativne skokove.

Obuka padobranaca početnika organizuje se svake godine. U našem klubu moguće je pohađati obuku koja se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela sa 3 samostalna skoka padobranom na prinudno dejstvo - padobran se otvara takozvanom "gurtnom" odmah nakon napuštanja aviona. Svaki kandidat kako bi pristupio obuci mora proći propisani ljekarki pregled u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Ovaj vid obuke košta oko 200 Eura. (uključen ljekarski pregled i obuka)

Nakon tih 3 skoka ko ima želju i volju za daljim skakanjem nastavlja sa skakanjem i usavršavanjem u padobranstvu. Potrebno je da imate 16 godina i pismenu saglasnost roditelja do punoljetnosti.

Tandem skok

Ukoliko imate zelju skociti iz aiona, a nemate vremena pohađati padobransku obuku, u AK Krila Podgorice mozete skociti i "Tandem skok". To je skok u kojem putnik ima vlastiti sistem veza ali je vezan za "Tandem pilota". Pripreme za ovakav skok traju oko 15 minuta, a putnik ne mora voditi nikakvu brigu o skoku, niti treba imati ljekarski pregled kao ni bilo kakvo predznanje o padobranstvu.


Avion za izvođenje padobranskih skokova

AN2
AN2

Avion AN2, valasnistva Aerokluba "Krila Podgorice", registarskih oznaka 4O-DAA je osnovno sretstvo za izvodjenje padobranskih skokova. Naš avion je jedan od najmlađih aviona ove vrste u ex Jugoslaviji, Piloti Ivančevic Dragan , Joksimović Slobodan su kapetani sa vise hiljada sati na ovom tipu aviona.

Letilište koje se koristi za izvođenje padobranskih skokova

Letiliste Ćemovsko Polje
Letilište Ćemovsko polje, ima dvije piste, travnatu 900x45m i asfaltnu 800x24m, kao što vidite na slici, jako je bezbjedno i kvalitetno za izvođenje padobranskih skokova kako trenažnih tako i za one koji se obučavaju za ovu vrstu sporta.

 

Motorno Letjenje Motorno letjenje

Motorno Letjenje Jedriličarstvo

Motorno Letjenje Padobranstvo

Motorno Letjenje Modelarstvo

Proizvođači  vazduholpova_____

piper PittsCessnaBellanca Diamond RobinsonCirrus